Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná výstava archívnych vín Boršice
Termín: 21.I.2017.
Vážení vinári, vážení milovníci vína, priatelia.
Spoločne, každý osobným prispením - otvárame dvere archívu, aby sme úsudkom hľadali poučenie ku kvalitnejšej budúcnosti.
Spomínam to preto, aby sme si vážili túto životnú chvíľu.
Archívny košt ešte v predvojnovej minulosti patril medzi vinárske – privilegované záležitosti, pri ktorých sa stretali odborníci, producenti, aby v kostolnej atmosfére ticha zhodnotili svoj podiel kvality pri okrúhlom degustátorskom stole. Bola a je, - to chvíľa výnimočná. V tomto prípade i s prepojením umenia vinárov strednej Európy – Česka, Maďarska a Slovenska. S radosťou sme prijali návrh k účasti a organizačnej pomoci. Nejde o to, kto bude víťazom, ale o porovnanie – ako sa s vínom pracuje, ako skladuje – pri zachovaní všetkých vlastností a ako víno chutná v každej zo zúčastnených zemí. Myšlienka porovnať výsledky práce v rozmedzí mnohých kilometrov územia strednej Európy otvára jedinečnú možnosť poznať a prenášať tie najlepšie skúsenosti aj medzi vinárov zúčastnených krajín.
Subjektívne názory sa spájajú do objektívneho výsledku – výsledku, ktorý je zárukou hodnoty.
V tomto prípade hodnoty medzinárodnej.
Víno. Tradícia. Umenie. Priateľstvo. V mene týchto pilierov a v mene Európskeho Fóra
Vínnej Kultúry Vám prajem veľa pozitívnych vinárskych zážitkov.
P.Gottwald pri odovzdávaní cien. Morava a jej vinárske dominanty. Preplnené pivnice tými, čo chceli vychutnať. Cimbálovka aj s Blahovými melódiami. V hornej časti vinárstva Staré Hory. Ratiersky sál. Nové vedenie regiónu Moravy Ladislav Kučera z Prahy s priateľmi od tlače.