Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Martin Georg Oscitý - Cesta života
Termín: 1.2.2017.
Návrat výtvarníka Martina Oscitého do Bratislavy bol skutočne veľkolepý – tak sme sa mohli presvedčiť na jeho mimoriadne úspešnej výstave v budove bratislavského rozhlasu. Priestor pre jeho umenie „Visionart“ , ako nazýva svoje dielo - vytvorený bol aj v spolupráci s MZV. Ako emigrant vo Švajčiarsku i v terajšom mníchovskom pôsobisku nestratil kontakt s domácou výtvarnou scénou a dokázal vytvoriť dielo, ktoré sa pomaly ale isto stáva kľúčom do sveta. Obdivujme a tešme sa na stretnutie v Nitre. Klikni
Jeden s prekrásnych obrazov. Hodinu pred oficiálnym otvorením bola skoro plná sála. Visionart Martina Oscitého. Srdečné privítanie majstrom Oscitým. Umelec, ktorý rozumie filozofii. So Samkom Dudíkom, starí priatelia. Hudba v srdci aj na plátne. Majstri v akcii. Spomienky, ktoré už nikto nevezme. S vynikajúcim Dušanom Stankovským. Rozlúčka a pripomenutie projektu Dr Blaho a jeho doba. Studený večer so začínajúcou poľadovicou.