Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Jablonov nad Turňou.
Termín: 18 a 19. 2. 2017.
Medzinárodné stretnutie vinárov v Jablonove nad Turňou sa nieslo v priateľkom duchu. Prijímanie nových členov vínnych rádov Slovenska a Maďarska na túto významnú príležitosť iniciovala maďarská strana pod vedením šéfa rádu Borlovagrend p. Pammera. Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečka odovzdal prítomným šéfom vinárskych organizácií pozvanie od moravských vinárov spolku BBP(Buchlovice, Boršice, Polešovice)vrátane pozvania aj účinkujúcich súborov. Klikni
Priateľské prijatia domácich vinárov. Prez EFVK s členmi Borlovagrend z Maďarska. Cesta do kostola, ako začiatok tradičných stretnutí. Vynikajúci spevácky zbor, bol súčasťou prijímania členov. Insígnie a diplomy, pre nových členov. Spoločný sprievod ku slávnostnej vinárskej prezentácie. Pohľad na vežu kostolíka v obci so zachovanou tradíciou. Prejavy a pozdravy. Ocenenie aj pre kuchárky, ktoré pripravili jedlo. Miestny rizlig prekonával mnohých šampiónov. Cesta cez Slovenský raj. Zanedbané pamiatky Slovenska. Pohľad na Vysoké Tatry.