Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Aj v nedeľu sa pracuje.
Termín: 26.2.2017.
V predstihu pripravuje do medzinárodného projektu hudobné vstupy skupina profi hudobníkov a pedagógov pod vedením p. Milana Rigu. Prez EFVK Eques Všetečka pripravil notový výber piesní Dr Janka Blahu, židovské piesne pre projekt Stolperstein a žánrové skladby pre zahraničné prezentácie. Klikni
Kapelmeister Milan Rigo. Svoje profi skúsenosti pridal aj prezident EFVK. byť dobrým - znamená neustále sa zdokonaľovať. Priestor pre najlepších. ˇObsiahnuť rôzny repertoár - je veľké umenie. Nemecky, Česky, Maďarsky - jazykové mutácie. Ťažko na cvičisku - ľahko na bojisku - to platí.