Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Biskup Pavol Gojdič
Termín: 7.3.2017.
Filmový dokument o biskupovi Pavlovi Gojdičovi mal svoju premiéru aj v Múzeu holokaustu v Seredi. Klikni
Biskup Pavol Gojdič. Premiru filmu otvoril riaditeľ múzea p. M. Korčok. Tvorcovia filmu. Prof. Mešťan pri spomienke na ocenenia. Eques Všetečka s viceprimátorom Serede p. Veselickom.