Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Spálený mlýn pri Prahe
Termín: 10.3.2017.
Spálený mlýn pri Prahe bol miestom stretnutia členov EŘRV. Osobnosti z oblastí medicíny (prof. Pírek) popredný český odborník na víno p. J. Suský a mnoho ďalších významných osobností hodnotili uplynulý rok. Prez. EFVK Eques Všetečka prezentoval Slovensko vínami p. Ing. L. Sabu z Vrbového. Jednoznačný úspech výberu Slovenského vína, potvrdil počas prednášky top odborník J. Suský. Prítomní pripravili prekvapenie pre prez. EFVK a jeho životné jubileum doslova osladili veľkou tortou. Vystúpenie kvinteta akordeónov vedených ich slepou šéfkou, bolo milým prekvapením. Klikni
Budovy Spáleného mlýna pri Prahe. I. Kratochvíl a p. Vítková pri uvítacom preslove. J. Suský pri príprave vzorkov. Za SK - Víno Sabo z Vrbového. Výborné! Akordeónový kvintet. Preslov Eques Všetečku. Živió a dojatie. Dar k jubileu Eques Všetečku prez. EFVK. O  vzájomnej úcte a spolupráci - Eques Všetečka Prof. Pírek a j. Suským. Dar prez. EFVK p. Kratochvílovi - obradný plášť. Záverečné foto pred cestou na Slovensko.