Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Koordinačné stretnutie v Szombathely.
Termín: 30.3.2017.
Zástupcovia Česka p. M. Polášková, p. P. Gottwald – Slovenska Ing. Kováč a Eques Všetečka, za stranu Maďarska najvyšší predstaviteľ vinárskych rádov p. Isztván Pammer sa stretli v Szombathely kvôli koordinácii aktivít Česka, Slovenska a Maďarska. Príprava memoranda, dno Maďarska na Morave – výmena vedeckých, umeleckých, vinárskych projektov – boli témami celodenného rokovania. Klikni
Ing. Kováč v Szombathely, pred stretnutím. Privítanie účastníkov stretnutia p. Pammerom. Zástupkyňa mikroregionu Buchlov p. M. Polášková Osobný darčekl p. Pammera Ing. Kováčovi. Darčeky Boršických vínárov a regionu Buchlov. Úprimný stisk prezidentovi EFVK za koordinačné aktivity. Spoločné foto časti delegátov. Pohľad do jarného parku pre cestou domov.