Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutie so spisovateľkou Agatou Schindler.
Termín: 2.5.2017.
Goetheho inštitút v Bratislave v spolupráci s Hudobným centrom pripravili prezentáciu knihy Agaty Schindler - „Maličká slzička“ venovanej židovským umelcom v stredoeurópskom priestore a ich tragickému osudu. Časť knihy je venovaná aj skladateľovi Karolovi Elbertovi. Prezident EFVK Eques Všetečka osobne majstra poznal a nahral niekoľko piesní z jeho skladateľského pera v ČS rozhlase. Na akcii bol prítomný aj dlhoročný sólista p. Pavol Mauréry so svojou paňou dlhoročnou sólistkou Novej scény p. Darinou Markovičovou. Ich dcéru Zuzanu Mauréry poznáme medziiným aj ako prominentnú herečku súčasných víťazných filmov. Klikni
Kniha s veľkým obsahom. Goetheho inštitút na Panenskej ulici v Bratislave. Pani Agata Schindler počas prednášky. Spomienky na Karola Elberta. O Prez. Eques Všetečka s P. Maurérym a jeho paňou. Pani Schindler pri vpisovaní venovania. Sú skutočnosti, na ktoré nemôžeme zabudnúť.