Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Dražovecké strážne ohne.
Termín: 1é.dec.2011.
Obnovovanie zabudnutých tradícií sa stalo súčasťou spoločenskej práce vinárov Dražoviec pod vedením Pavla Vargu. Páni Varga, Doman, Mišuta, Všetečka sa dohodli že vitalizujú tradíciu strážnych ohňov, ktoré boli v miestach dnešného kostolíka sv. Michala Archanjela. Na slávnosti sa stretlo cez 200 ľudí, súčasťou bolo tradičné požahnanie mladých vín. Klikni
Plná sála KD Dražovce. Predseda vinárskeho spolku Pavol Varga. Požehnanie mladých vín.(a..dobrých)... Eques Všetečka - Konstanty pri príhovore. Starý znak vinárskeho cechu. Veľmi pekne pripravené pásmo dražovských detí. Primár MUDr. Môcik medzi hosťami. MUDr. Môcik v rozhovore s p. Domanom. Pán Varga s pôvabnými učiteľkami škôlky. Eques Všetečka o príprave ďaľšieho projektu. S popredným vinárom p. Mišutom MUDr. Môcik a Všetečka. MUDr Vargova s p. Všetečkovou o folklóre. P.Duchoňová so sl. Mišutovou. P.Mišuta v strede - o víne, bez politiky. O víne a pri víne. Spokojný organizátor vydareného večera -  Pavol Varga. MUDr. Môcik, Všetečka s auto - špecialistom p. Duchoňom.