Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Divadelné predstavenie v múzeu holokaustu
Termín: 18.5.2017.
Divadelné predstavenie mladých študentov "...aj nám sa to môže stať" svojou autenticitou otriaslo prítomnými.
Scenár sa opieral a výpovede skutočných ľudí v ich veku, ktorí na začiatku absolvovali to najhoršie, čo môže mladého človeka stretnúť. Klikni
Obnovená budova pôvodného zberného lágru Slová, ktoré odzneli na tomto mieste  sa zopakovali. Mladí z divadelného súboru. riad. Martin Korčok ďakuje za dojemné predstavenie. Režisérka a predstaviteľka jednej z lorí s eques Všetečkom S riaditeľom múzea a predstaviteľmi ŽO Galanta