Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Piešťany kúpešný ostrov.
Termín: 20.5.2017.
Na pozvanie predstaviteľov mesta Piešťany prez. EFVK Eques Všetečka navštívil „ Farmárske trhy“ spojené s folklórom. Spolupráca na rozvoji turizmu dostáva zreteľnejšie kontúry. Klikni
Flklórne súbory aj zo vzdialenejších regiónov. Skalica folklór, muzikanti i pesničky Dr Janka Blahu Exotiku priniesol aj čínsky stánok. Drevo a tradičné dekoratívy Slovenska Nápady, prinášajúce obohatenie domácností. Výtvarný cit sa uplatní aj dnes. Záhradné dekorácie z Klátovej Novej Vsi, vynikajúce. Promenáda zasypaná stánkami plnými nápadov. Jeden z  nestorov a živiteľov tradície p. Ferdinandy.       Pavol Ferdinandy, jehofotografie sú úžasné, nielen výrobky. Je to cesta, ale musí mať kvalitnejšiu propagáciu.