Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Kroměříž 2017.
Termín: 27.5.2017.
Jedna z najlepších vinárskych akcií oslávila 15 rokov svojho trvania. Vynikajúce vína s kultúrnym programom aj vážnej hudby (Dvořák Stabat Mater) so sólistami ND Praha - M, Šrumová, Ibragimova, Briscein a Sulženko, samozrejme cimbálovka v Sale terene Zámku Kroměříž a ohňostroj na vážnu hudbu v barokovej záhrade zámku. Úcta priateľom a všetkým spoluorganizátorom. Klikni
Poľudňajší pohľad na námestie v Kroměříži. Stretnutie priateľov pred koncertom v sále pri nádvorí. Prípitok s dirigentom Mgr. Karlom Loulom. Pohľad na barokovú záhradu z okna zámku. Orchester a hornický zbor v tomto prekrásnom prostredí. So spoluorganizátorom a vinárom pánom F. Martínkom.         Eques Všetečka s A. Bridsceinom a p. S. Šomorjajom.         Sólisti ND Praha p. Briscein, pani Šrumová a Eq. Všetečka. Nočný ohňostroj na klasickú hudbu. S priateľmi v záhrade zámku. Nočný prechod do hotela po zmysluplnom stretnutí.