Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

František Perger výtvarník a jeho jubileum.
Termín: 16.6.2017.
Scénograf a výtvarník František Perger oslávil 80 - ku. Samozrejme prácou a zhrnutím celoživotného diela v priestoroch divadla A. Bagara. Klikni
Divadlo A. Bagara v Nitre. Časť výstavných priestorov. Rozhlasová reportáž osemdesiatnika F. Pergera. Pri klavíri p. Gnoth a šanzóny M. Došekovej. Panely približujúce dielo tohoto vynikajúceho človeka. Makety divadelných návrhov. Skromný pri prejavoch. F. Perger. Deswiatky návrhov, ktoré treba vidieť. Výstava - nie každodenná.