Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Velehrad 2017.
Termín: 4.7.2017.
Koncert ľudí dobrej vôle vo Velehrade bol hlavným mottom stretnutia všetkých podporovateľov tradičnej rodiny a tradičných hodnôt. Atrakcie pre deti, výstavy pre rodičov – množstvo zaujímavostí kníh, stánkov a samozrejme tisícky návštevníkov. Prez EFVK Eques Všetečka sa stretol s umelcami, ktorí podporili svojou prítomnosťou podujatie Olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a šéfa Zlínskeho kraja Josefa Čuneka. „Je našou povinnosťou preniesť na Slovensko všetky pozitívne skúsenosti z Vašej organizačnej práce, tak ako to v historickom kontexte prenášal kardinál Cyril Stojan, veľký milovník Nitry a organizátor spoločných pútí“, povedal na záver stretnutie prez. EFVK Eques Všetečka Klikni
Poloprázdne ulice pred prichodom tisícok návštevníkov. Priestor pred bazilikou vo Velehrade. Eq. Všetečka s idolom českých detí Michalem Nesvadbou. Generálka Zlínskej filharmonie Bohuslava Martinu Arcibiskup Mons. Cyril Stojan veľký milovník Nitry Výstavy v gymnáziu Stojana. Výstava venovaná aj misijnej činnosti. D iela mladých výtvarníkov. Suterén gymnázia Stojana bol jedným z výstavných priestorov. Aj dielka detských nádšencov. Bazilika Velehradu pred oslavami výročia Cyrila a Metoda. Stovky detí na vystúpení Michala Nesvadby. Kamery pred prenosom ČT. Tisícky pútnikov počas koncertu. Pred odchodom pohľad na Baziliku vo Velehrade.