Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Jarok
Termín: 12.7.2017.
Kultúrna výmena a medzinárodná spolupráca obce Jarok s mikroregiónom Buchlov a vinármi obcí Moravy - Boršice, Buchlov, Polešovice nadobúda konkrétne obrysy rozšírené o vzájomné podujatia. Starosta obce Jarok pán S. Sťahel, pani M. Polášková za mikroregion Buchlov, p. P. Gottwald BBP Boršice a prez. EFVK Eques Všetečka na osobnom stretnutí uzavreli konkrétne realizačné termíny spoločných projektov . Klikni
Starosta obce Jarok p. S. Sťahel pri uvítaní hostí. P. Marta Polášková reg. Buchlov p. P. Gottwald spolky BBP Tlač o živote obce, kultúrnych zámeroch a spolupráci.       Predstavenie priestorov kult. domu. Pripravené spoločenské priestory v exteriéroch obce. P. star. Sťahel, p. Polášková a prez. EFVK Všetečka