Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná spolupráca
Termín: 18.7.2017.
Pod záštitou Európskeho Fóra Vínnej Kultúry navštívil významnú turistickú destináciu Moravy starosta obce Jarok p. Sťahel s prez. EFVK Eques Všetečkom. Jednania nadviazali na mnohoročnú tradíciu spolupráce obcí Veľkej Moravy generovanej významným kultúrnym a cirkevným predstaviteľom ThDr. Antonínom Cyrilom Stojanom arcibiskupom olomouckým. Prijatie u predstaviteľa vinospolkov BBP (Buchlovice, Polešovice, Boršice) p. P. Gottwalda vystriedali rozhovory s predstaviteľkou zoskupenia obcí mikroregiónu Buchlov p. M. Poláškovou. Zúčastnení prijali pozvanie starostu Buchlovic Ing. Jiřího Černého na prehliadku obce, múzea i významného Československého kultúrneho inštitútu. Verejný prínos medzinárodnej spolupráce dokumentoval p. starosta Černý konkrétnymi výsledkami v prospech občanov Buchlovic v oblasti turistiky aj občianskej vybavenosti. Starosta obce Jarok p. Stanislav Sťahel ocenil záujem o spoluprácu nielen slovami, ale aj dohovorom o konkrétnych kultúrnych výmenách. Klikni
Star. p. Sťahel, p. Polášková a star. Buchlovic p. Černý. Úvodná káva stretnutiaj s prez. EFVK Eques Všetečkom. Vinársku tradíciu dokumentoval p. P. Gottwald. Predstavitelia obcé a regionu  v centre Buchlovíc. Múzeum tradícií obce a regionu predstavuje star. p. Černý. Artefakty, tak podobné našim. Upravené a inšpiratívne. Mimoriadna návštevnosť obce nielen kvôli zámku. Občianska vybavenocť je v prvom rade kultúrne prostredie. Stará cesta okolo kostola, takto sme ju upravili. Kostoly Jarku a Buclovíc spájajú rovnakí svätci. Pamitka ThDr A.Cyrila Stojana na každom kroku. Československé kultúrne centrum v Buchloviciach. Významná knižnica aj s oddelením Slovenskej literatúry. ... Obnovená brána cintorína z Kovošrotu späť na svoje miesto. Aj pre našich zosnulých sme spravili toto...