Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Južné Čechy krajina Petra Voka.
Termín: 22- - 26. 7.2017.
Turizmus a profit pre krajinu sa stal na SK nenaplnenou frázou. Spektrum umeleckej práce (výstavy, koncerty, hudba, architektúra) ako súčasť duchovného rozmeru vybratých lokalít krajiny Petra Voka – Južné Čechy. Krása! Klikni
Český Krumlov Otvorené pre všetkých aj s pamiatkami. Výstavy duchaobohacujúce. Krása krajiny spojená s vynikajúcimi službami. Nepotretá religionalita. Ďaľšia výstava..... Taká Architektúra predčila myšlienky. Aj ruina je zaujímavé miesto. Ďaľší príklad. Informácie podporujú pohyb turistov. Krajina doplnená sochami. Udržiavané, opravené a zaujímavé........... Dýcha hudbou - nie rockovou. Aj fasády radových domov môžu byť krásne. Poézia krajiny ako spomienka.