Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Miranda - cigánsky holokaust.
Termín: 3.8.2017.
Vernisáž výstavy Miranda - cigánsky holokaust v Múzeu Holokaustu Sereď, pripomenula svojim atypickým obsahom a spracovaním témy, ktoré aj dnes sú aktuálne.
Podujatie prebiehalo pod záštitou Fínskej vyslankyne pani J.E. Heleny TUURI . Mimoriadna návšteva predstaviteľov ministerstiev kultúry, zahraničných vecí, veľvyslancov a politických predstaviteľov - zaradila túto výstavu medzi významné kultúrne podujatia Slovenska. Európske Fórum Vínnej Kultúry zastupoval Eques Ján Všetečka. Klikni
Úvodný motív plagátu Miranda - cigánsky holokaust. Veľvyslankyňa fínska J.E. Tuuri. Autor výstavy vytvorenej s podporou asociácie fínskej kultúr Jeden z exponátov. Príhovor riaditeľa múzea holokaustu p. M. Korčoka. Záujem o výstavu bol nie malý. Prez EFVK. Eques Všetečka počas výstavy. Známi Sendrejovci z Kokavy nad Rimavicou. Vynikajúce rómska speváčka p. Sendreiová. Významné osobnosti ocenili prínos výstavy. Večerná Sereď po rozpálenom dni.