Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Červeník 2017.
Termín: 13.8.2017.
Deň úcty k poľnohospodárom. Medzinárodný družstevný deň, slávnosti spevu, hudby a tanca 52. ročník.
Ak postavíme rovnicu medzi kultúrnymi akciami a počtom obyvateľov - Červeník zaujme popredné miesta vo všetkých štatistikách. Európske Fórum Vínnej Kultúry už dlhú dobu dáva za príklad kultúrne aktivity Červeníka. Potvrdila to aj účasť prezidenta EFVK na 52. ročníku slávností. Klikni
Uvítanie hudbou vo VIP salóne. Starosta obce p. Mihálik pri úvodnom prejave. Do posledného miesta nabitý amfiteáter. Odovzdávanie ocenení p. Mikušom Prez. Eques Všetečka s hlavným organizátorom. Zátišie Červeníka s vodou a upravenými brehmi.