Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Projekty
Termín: 14-15. dec. 2011.
Niekoľko po sebe idúcich veľkých medzinárodných projektov vyžaduje koordináciu a perfektnú spoluprácu. Prezident EFVK Eques Všetečka z tejto príležitosti navštívil predstaviteľov firiem a organizácií, ktoré využívajú prezentačnú potenciu EFVK na šírenie dobrého mena slovenských vinárov a umelcov. Klikni
Vineria v centre Topoľčian. Pán Henrich Kopinec so svojou nadšenou pomocníčkou. A Pavlom Vargom o prehliadke Dražovských vinárov. Rozhovor do neskorej noci. Nové priestory Chateau Topoľčianky. Ešte neotvorená sieň pre návštevníkov. P.Všetečková pri prehliadke priestorov. O medzinárodnej reprezentácii. Vstup gustiózne upravený.