Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Mikulovská rozlúčka s letom.
Termín: 26.aug.2017.
Mesto Mikulov a hotel Marcinčák boli hostiteľmi stretnutia Evropského Řádu Rytířu Vína. Nielen o víne, ale hlavne o kultúrnych kontaktoch a plánoch spolupráce Európskeho Fóra Vínnej Kultúry jednal prezident Eques Všetečka. Prítomní sa zoznámili s novým českým filmom Bejkeři, natočeným T. Vicanom ktorého prácu na Slovensku poznáme v podobe seriálu Vinaři. Klikni
Mikulov mesto vína a dobrých ľudí. Privítanie p. Petrom Marcinčákom (32C v tieni) Vrelé priateľské prijatie. Všetečka, p. Marcinčáková p. V. Postránecký s manželkou. Organizátori aj kult. života str. Čechy. Slavný vinar p. Drmola predstavuje svoje vína p. Všetečkovej S p. V. Postráneckým okultúre Česka a Slovenska. Toto rodí turizmus! Projekty, ako na bežiacom páse. Do neskorej noci pri cimbálovke. Syrarňa p. Vicana pri Mikulove. Prírodné scenérie Vicanova samota i s rozhladňou.