Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Výstava - Židia v poľskom vojsku
Termín: 30.8.2017.
Rozvíjať výstavami poznanie sa podujalo múzeum holokaustu v Seredi. Ďalšia zo zaujímavých výstav bola otvorená názvom: "Židia v poľskom vojsku". Nezaoberá sa holokaustom ale židovskou menšinou, ktorá sa posielala na rozvoji Poľska vo všetkých oblastiach a dokonca aj v armáde. Židia boli súčasťou spoločnosti tvoriacej Poľsko a jeho hodnoty. Výstava sa svojim ideovým dopadom dotýkala aj Slovenska a Česka. Klikni.
Vstupný panel výstavy. Historické fakty a zaujímavosti na paneloch. P. Jaczek Gajewski riaditeľ Poľského inštitútu. Členovia skupiny Klezmer, výborne doplnili výstavu.         Záujem publika