Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Spomienkový deň holokaustu vo Zvolene.
Termín: 7.9.2017.
Na pozvanie usporiadateľov spomienkového dňa holokaustu pricestoval do Zvolena prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry aby sa zúčastnil slávnostného ceremoniálu za prítomnosti veľvyslanca Izraela p. J. E. pána Zvi Aviner –Vapniho. Prezident Eques Všetečka pri osobnom stretnutí s J.E. mu odovzdal pozvánku na kladenie prvého Stolpersteinu v Nitre a poďakoval p. J. Klementovi za pozvanie a taktiež mu odovzdal pozvánku na slávnostný akt do Nitry. Klikni
Pamätník ušľachtilých duší. Spomienková kniha na židovskom cintoríne. Výstava fotografií  Jindřich Baxbauma. Výstava fotografií priamo na spomienkových miestach.. Jeden z masových hrobov. Mlčiaci svedkovia doby. Spomienkové zhromaždenie. Novybudovaný - s menami všetkých, ktorí sa nebáli pomôcť. Veľvyslanec Izraela pri kladení vencov. Technická univerzita hostila konferenciu. Prejav J.E. Avinera Zvi Vapniho. Nemajú hroby aspom ich mená ostali.