Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Dni slovenskej kultúry v Luhačoviciach.
Termín: 9.9.2017.
Dni slovenskej kultúry v Luhačoviciach sa niesli v znamení vynikajúceho filmu Dušana Trančíka s názvom - “Svetlé miesta“. Film o genéze vzťahov Čechov a Slovákov. Spracovaná téma je blízka projektu EFVK „ Dr. Janko Blaho a jeho doba“. Na pozvanie autora filmu režiséra D. Trančíka sa zúčastnil slávnosti prezident EFVK Eques Všetečka. Klikni.
Luhačovice naberajú na kráse. Úvodné plagáty premiéry filmu D. Trančíka. Prez EFVK s prof Blahovou, p. Jurkovičovou vnučkou architekt Režisér Dušan Trančík počas besedy. Prof. Blahová Vnuk pôvodných majiteľov Luhačovíc. Krásne zákutia kúpelov.