Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stolperstein Bratislava.
Termín: 24.sept. 2917
"Kameň na zakopnutie" - Stolperstein pre domom obetí holokaustu prišiel do Bratislavy osádzať autor tejto myšlienky p. Gunter Demnig. V Bratislave bolo uložených 20 spomienkových kameňov z celého množstva 65 000 kameňov v 22 krajinách. Tento projekt je najväčším, pamätníkom na svete.
Klikni.
Spomienka na Ivana Markoviča na ul. B. Nemcovej. MUDr Zajac a gen. Macko  pripomenuli význam Markoviča.      Stolperstein. Nemecký umelec Gunter Denig na Groslingovej ulici. Izraelský básnik sa zachránil, ale celá rodina zahynula. G. Demnig s prez. EFVK Všetečkom V centre Breatislavy v blízkosti sochy Rolanda. Pamätník tým, ktorí ho doteraz nemali.