Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vinice Visegradu na Morave v Boršiciach.
Termín: 30.9.2017.
Európske Fórum Vínnej Kultúry sa spolupodieľalo s Mikroregiónom Buchlovice a Dvorom pod Starýma Horama na medzinárodnom projekte: „ Vinice Visegradu“ a v Boršiciach oslávil projekt svoj veľký úspech. Slovensko reprezentovali vína spojené s folklórom obce Jarok s vystúpením folklórnej skupiny Jaročan. Šlapání hroznu dívčí nohou, bola ďalšia časť, ktorú úspešne súbor absolvoval. Maďarské vína zastúpil región okolia Neszmélyi a Taty z Vinárstva Szollosy. Medzinárodné stretnutie prišli pozdraviť nielen televízne štáby, ale aj predstavitelia regiónu Zlín vrátane najvyššieho hejtmana p. Jiřího Čuneka. Klikni
Vynikajúci propagačný materiál na akciu v Zlínskom kraji. Neszmély s vínami Szollosy. Starosta Jarku s prez.  Eques Všetečkom Pri stánku Jablonova nad Turňou s ich starostom. Zástavy Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Bohatá ponuka stánku obce Jarok. Starostovia so šéfom Dvora pod Starýma Horama. P. P. Kováč číta pozdrav Maďarských rytierov vína. Pred požehnanímsa zišli kmotrovia historického lisu. Požehnanie lisu p. farárom vz Boršic. Požehnanie lisu šampanským z rúk Eques Všetečku. Rok 1883 - vytesaný do lisu. Jaročan v plnej paráde. Šlapáné hroznú Jarockou dívčí nohou. Opatrné umývanie nôh. Spev, smiech a zábava. ...a hrozno vyšlapané -  do lisu. Kováč nakúva starostovu palicu Jarku. Muzika hrá, vínko sa popíja a nálada je vynikajúca. Starosta Jarku s p. Hejtmanom Zlínskeho kraja. Vzájomné porozumenie v strednej Európe, v Boršiciach.