Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Dejiny obce Jarok vo filme.
Termín: 2.X.2017.
Projekt priebežného zveľaďovania kultúry v obci Jarok pri Nitre - nadobúda konkrétne rozmery. Nielen písané slovo podtrhuje históriu tohoto mimoriadne zaujímavého miesta, ale všetko doplní aj film, vrátane archeologických artefaktov Jarku. Klikni
Jarok obec 4 km. od Nitry. Kameraman v interiéri Jarockého kostola. S p. dekanom ThDr Brisudom. Precízny vyrobok na snímanie obrazu. Pohľad na staré opevnenia, ktoré sú dnes iba múrom. Filmové posolstvo p. dekana, o histórii a súčasnosti. Socha sv. Vendelína. Zaujímavé objekty. Archeo zóna pri jazere Jarok. Nádherné scenérie. Labute, ako pre filmárov. Aj so starostom p. Sťahelom. Pôvodný preš na olej tzv. záboj. Záboj z iného pohľadu. Aj stará budova má svoje poklady.