Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Európske Fórum Vínnej Kultúry.
Termín: aktual
Posilňovať európsku identitu, spolupatričnosť, tradičné európske hodnoty, priateľstvo
medzi národmi a zachovanie mieru vo svete.
Vytvárať platformu pre získavanie vedeckých poznatkov – organizovať konferencie,
výstavy, koncerty, spoločenské akcie.
Vzdelávať, radiť a metodicky pomáhať pri rozvoji cestovného ruchu, vinárskeho
školstva, vinárstva a vinohradníctva.
Súčasťou je regionálna, medziregionálna, cezhraničná a zahraničná spolupráca.
Projekt v spolupráci s International Visegrad Fund na podporu aktivít má číslo: 21310476

Partneri:
Evropský Řád Rytířu Vína www.ritirivina.cz
Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa www.borlovagrend.hu
Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie www.winiarze.zgora.pl
Združenie Tokajská Vínna cesta www.tvc.sk
Európske Fórum Vínnej Kultúry. dd dd