Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Premiéra filmu.
Termín: 19.10.2017.
Kroky na hrane bol názov filmu, ktorého premiéru sme mohli vidieť v preplnenej sále múzea holokaustu v Seredi.
Film bol natočený mimoriadne mladým teamom čerpajúcim inšpiráciu v príbehu II. svetovej vojny, príbehu, ktorý zachránil stovky židov od istej smrti. Citová paralela s dneškom podčiarkla závažnosť témy pre súčasnosť. Témy o ktorej by sa malo neustále hovoriť. Klikni
Film uviedol riaditeľ múzea p. M. Korčok. Príhovor jedného z protagonistov. Poďakovanie tvorcom prof. Traubnera. Slávnostný raut