Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Deň Rakúska.
Termín: 23.X.2017.
V centre Bratislavy v obnovenej Starej tržnici sa konal Deň Rakúska. Veľvyslanec Rakúska Helfried Carl poďakoval zúčastneným za prehĺbenie priateľskej spolupráce medzi národmi. Prez. EFVK Eques Všetečka odovzdal J.E. spomienkový dar na jeho pobyt v Nitre s príležitosti prvého ukladania Stolpersteinu. Taktiež odovzdal prvý výtlačok dvojazyčnej brožúrky o obci Jarok a pozvaním na Moravský deň 17. XI. Klikni
Vlajková výzdoba. V pozadí premietali filmy o Rakúsku. ThDr M. Červený s prez. EFVK Všetečkom. Priestor tržnice nebol moc vhodný na túto akciu. Filmy s rakúskou kujchyňou.