Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pavel Traubner premiéra filmu.
Termín: 15.11.2017.
Premiéra filmu o Pavlovi Traubnerovi dostala do vienka mimoriadne početnú návštevu pozvaných VIP hostí múzea Holokaustu. EFVK zastupoval prezident Eques Všetečka.V stretnutí s veľvyslancami sa hovorilo aj o prvom nitrianskom Stolpersteine, akt, ktorý vyzdvihol prof. Traubner. Klikni
Premiéru otvoril riad. Martin Korčok. Americký veľvyslanec s tlmočníkom. Príhovor Pavla Traubnera bol tlmočený. Krst CD s filmom. Raut s voľnou diskusiou. Premieru si neneachal ujs aj p. Oklamčák s p, Golonkom. Oklamčákovi v rozhovore s p. Traubnerom. P. Urmínska s prez. EFVK, Jej rodičia zachránili p. Traubner Priateľská debata do neskorej noci.