Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Deň Moravy v Jarku
Termín: 17.11.2017.
EFVK v spolupráci s obcou Jarok zorganizovali umelecký projekt „Deň Moravy“. Vystúpenie Jožky Šmukaře predchádzalo predstavenie regiónu Buchlovice (p. Polášková) PhDr R. Habartová šéfka kultúry zlínskeho kraja - výmena knižných darov medzi Krajskou knižnicou a knižnicou Buchlovice, slovo dôstojného pána otca Kasana, premietnutie filmu o Jarku – vzájomné predstavenie vinárov i filmové spomienky na Šlapání hroznu dívčí nohou v Boršiciach – Dvur pod Starýma horama s p. Gottwaldom. Aj prítomnosť prof. Blahovej a zdravica Gustáva Beláčka sa stretli s mimoriadnou odozvou. Plne obsadené veľká sála KD Jarok sa rozišla až v neskorších večerných hodinách. Klikni
p. Poláškový, p. Gottwald, p. šéfka kultúry ZK Habartová Odmeňovaný Prof. Točka s p. Petrom Kováčom. Šéfka súboru p. Bieliková so starostom Jarku p. Sťahelom. Plná sála kultúrneho domu v Jarku. Príhovor starostu Jablonova nad Turňou.p. Zubrického. Odovzdanie pamätnej plakety prof. Točkovi. Prof. Eva Blahová ktorej st. otec vyhlásil ČSR. Vynikajúci interpret Jožka Šmukař. Prof. Točka v rozhovore s ThDr Brisudom. Všetky krásne pesničky moravské. Jožka Šmukař. Starostovia pri koštovke vín Moravy. P. Kováč s prof. Točkom. Vína p. Petra Gottwalda mali veľký úspech. Jarocký starosta p. Sťahel s manželkou a hosťami. p. Habartová s prof. Točkom v pozadí sochár Ján Svitek.  Uvoľnení po koncerte prez. Všetečka a hostia. Rozlúčenie s p. Šmukařom a p. prof. Blahovou. J. Šmukař s prez. Eques Všetečkom.