Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Carlton Bratislava Reunion Party.
Termín: 22.XI.2017.
Reunion party Taiwan – stretnutie tých, ktorých medzinárodná spolupráca zaujíma, venujú svoj čas a prostriedky v prospech pozitívnej medzinárodnej reprezentácie Slovenska. Eques všetečka prezident EFVK sa zúčastnil stretnutia v bratislavskom Carltone. Rozhodlo sa - J.E. p. Tseng začiatkom budúceho roka navštívi Nitru, ako súčasť pravidelnej mnohoročnej spolupráce medzi Taiwanom a Európskym Fórom Vínnej Kultúry.
Krajiny, ktoré sa dopĺňajú aj významnou ekon. spoluprácou. J.R. Larry Tseng pri úvodnom prejave. Poznávajme sa - zvyky, obyčaje i ľudské osudy. Spoločnosť z naužšieho kruhu priateľov spolupráce. Prez. EFVK s manž. J.E. p. Tsenga . S panim Mesžnikovom, p. Macákom an poslancom SNR p. Osuským P Mesežnikov pri preberaní čajovej pochúťky. Stromček pred Carltom v holej kráse. Večerný pohľad na Carlton, pred cestou. SND a nočná Bratislava.