Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Dr Janko Blaho a jeho doba.
Termín: 29.11.2017.
Beseda o projekte Dr Janko Blaho a jeho doba sa uskutočnila v Krajskej knižnici Andreja Kmeťka v Nitre, na pozvanie vedenia knižnice tému predniesol prezident EFVK Eques Všetečka. Klikni
Vedúca p. Brezovská a p. riad. Lobodášová otvorili stretnuti Oskar Nedbal a Dr. Janko Blaho na dobovej foto. Eques Všetečka pri predstavovaní tohot velikána umenia. Dr. Janko Blaho v zrelom veku, ako prof. VŠMU Prezentácia obrazových materiálov. Večer, ktorý bude dlho doznievať.