Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Osobnosti Skalice.
Termín: 14.12.2017
Osobnosti Skalice bol názov podujatia na ktorom riaditeľka múzea v Skalici pani PhDr Viera Drahošová v spolupráci s prof. PhDr Evou FordinálovouCSc a prof. Evou Blahovou pripravili prehľad viac ako 150 osobností mesta s celoslovenským dopadom. Veľmi si vážime podčiarknutie významu týchto vynikajúcich jedincov v kontexte slovenského vývoja. Klikni
Úvodný pozývací plagát. Skalické kvarteto výborne zapadlo do programu. Prof. PhDr E.Fordinálová a p. PhDr V.Drahošová Obrazové priblíženie 150. osobností Skalice. Prof. Eva Blahová s rid. múzea p. Drahočovou. PhDr Viera Drahošová riaditeľka múzea Skalica. P. Jana Koutná sa výborne zhostila role spíkerky. Ocenení miestni pracovníci kultúry.