Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vianočný koncert v Červeníku.
Termín: 16.XII.2017.
Malá obec Červeník a..... - perfektný orchester, perfektné sprievodné slovo, perfektný hosť hrajúci na Panovej flaute – za takýto koncert venovaný Vianociam sa nemusí ani Viedeň hanbiť.... slová vyslovené po koncerte v malej obci Červeník v Trnavskom kraji. Na pozvanie vedenia obce sa zúčastnil tohto mimoriadneho podujatia prez. Eques Všetečka. Interpretačné umenie spravilo z obce mimoriadnu komunitu z ktorej by si mal brať vzor každý starosta, čo chce priniesť dar do občianskeho spolužitia. Klikni
Doslova Úvod pod taktovkou šéfa súboru p. Bielika. Pekné dievčiny s vynikajúcimi hlasmi. Vtipné sprievodné slovo p. Bielika navodilo úžasnú atmosféru Osvetľovacie efekty, za ktoré by sa nahnbila ani aréna. Jedna z vynikajúcich detských speváčok. Panova flauta - nástroj starých Grékov, očarujúca. Deti - deťom, milé, krehké - dojímavé. Aj Cyrano z predmestia a Vargova hudba mala miesto... Záverečný chorál. Pri vínku po koncerte so šéfom p. Bielikom. Vanočný prípitok so starostom obce a organizátormi