Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Významná návšteva v Nitre.
Termín: 16.dec.2011.
Jeho Exelencia David Nang-Yang Lee so sprievodom - prijal pozvanie prezidenta Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Mgr. Jána Všetečku - Konstantyho na návštevu Nitry.
Na jeho počesť pani Katarína Všetečková zorganizovala slávnostnú večeru, ktorej sa zúčastnili významné osobnosti spoločenského a kultúrneho života Nitry a širokého okolia. Vzácnych hostí okúzlil pripravený program, gastronomické, národné špeciality a vína Hlohoveckej vinohradníckej oblasti. Klikni.
Pripravená sála Zámku u Grófa na prijatie návštevy. Výzdoba s čínskymi výtvarnými motívmi. P. Katarína Všetečková pri kontrole priestorov.      Zástava ich krajiny - pozornosť pre vzácnych hostí.     Vianočná výzdoba v harmónii s históriou. Malá sála privíta učinkujúcich. Erbové listiny MV, pripravené na odovzdanie. Dr Vrtel (MV) s primárom Môcikom a Eques Všetečkom. P.riad. Ing.Strákoš a prof. Hetényi s dámami. Majster V.Plachý s manž. a fotografom. Primátor Hlohovca p.Dvoran s TOP vinármi oblasti. P.Černý a p. Mosný o svojich vynikajúcich vínach. Súbor Dolina z Čajkova pred vystúpením. Hostitelia v rozhovore s JUDr.J.Stoklasom. Prof. Hetényi: o význame medzinárodnej spolupráce. Manželia Stoklasovi chutnajú slovenskú špecialitu. Ako z rozprávky zjavenie - čajkovanky dobíjajú svet. Spevom a tancom uchvátili vzácnych hostí. Kamery! (p.Lee) Zastavte tento okamih. Počas búrlivého potlesku. Spoločné foto s čajkovskou nádherou. Pán P. Tutura o vínach Hlohovskej vinohradníckej oblasti. Odovzdávanie erbu zástupcom rodu Všetečka. Odovzdávanie erbu rodu Plachý. Záverečné foto pod obrazmi Majstra Plachého. Jeho Exelencia D.Nan-Yang Lee v ďakovnom prejave. Odovzdanie vzácneho osobného daru. Exprimátor Nitry Ing. Arch. Vladimír Libant. S JUDr Stoklasovou p.Varga (vin.sp.Dražovce) s MUDr Vargovou Pani Lee s riad. Tomášom Všetečkom. Jeho exelencia D.Nan-Yang Lee s hosťami. Poďakovanie primátora Hlohovca p. Petra Dvorana. Kvety, ktoré nezvädnú - dar Eques Všetečku jeho exelencii. Potvrdenie k príslušnosti rodu Lee manž. jeho exelencie. Pamiatky v duši na ktoré sa nezabúda.