Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Milan Hlôška a jeho dielo
Termín: 6.1.2018.
Osobitná filozofia a poézia čerstvého osemdesiatnikadiela Milana Hlôšku postavila tohto významného fotografa na piedestál niekoľkých umeleckých i vedných disciplín. Začínal ako výtvarník a žiak Júliusa Bartfaya. Zachytávať okamihy tradičného folklórneho prejavu i krásu krajiny čo sa stalo jeho osudovým koníčkom ústiacim do niekoľkých významných publikácií, ktoré katapultovali tohto skromného umelca medzi známe osobnosti v blízkom i vzdialenejšom zahraničí. Prezident. EFVK Eques Všetečka navštívil Majstra Hlôšku s úmyslom zaradiť časť jeho diela do reprezentačných zahraničných projektov vo významnom roku Európskeho kultúrneho dedičstva. Klikni
Fotograf a výtvarník Milan Hlôška Súmrak nad Nitrou zo série fotografií Výber pre výstavu v Astane (Kazachstan) 2017. Fotograf Milan Hlôška s prez EFVK Eques Všetečkom. Jedna zo sochárskych kreácií M. Hlôšku. Maličkí v Červeníku. Intímne fotografie - Spod taktovky Júliusa Bartfaya. tvorca : M. Hlôška. Slovensko  -  Liptovské sentencie.