Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Československý reprezentačný ples.
Termín: 13.1.2018.
Na pozvanie starostky mesta Kunovice p. Mgr. Ivany Majíčkovej pricestoval prezident Eques Všetečka na jednu z prvých reprezentačných akcií Zlínskeho kraja – Československý ples. Zameranie retro programu evokovalo tých 100 rokov púte Československa za sprievodu vynikajúceho orchestra Zlínskej filharmónie.
Po poďakovaní starostke sa stretol prezident Eques Všetečka s predstaviteľmi kultúrneho života Zlínskeho kraja, aby odovzdal srdečne pozvanie na veľký program spoluorganizovaný Európskym Fórom Vínnej Kultúry - venovaný bulharskému predsedníctvu v Rade Európskej únie a Európskemu roku kultúrneho dedičstva. Klikni
Kunovice priemysel spojený so zábavou. Jedna z vynikajúäcich muzikantiek Zlínskeho orchestra. Nechýbali miestne špeciality. Otváracie prejavy v ktorých sa spomínal aj prínos EFVK. Prezident v ZUŠ zo Starej Turej - pripravili pôsobivý program. Retro tance - nielen v kostýmoch, ale aj v prevedení. Orbchester filharmonie mesta Zlín.