Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Večer Bulharskej kultúry.
Termín: 26.1.2018.
Európske Fórum Vínnej Kultúry v spolupráci s obcou Červeník - zorganizovali projekt „Večer Bulharskej kultúry“ - v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva , aj s prihliadnutím na bulharské predsedníctvo v rade Európy a sté výročie vzniku Československa. Záštitu nad podujatím prebrala veľvyslankyňa Bulharska J.R. Jordanka Čobanova. Za Českú stranu sa podujatia zúčastnilo vedenie kultúry Zlínskeho kraja, rada p. Mgr. M. Kašný a p. PhDr R. Habartová. Zastúpenie kultúrnych osobností Slovenska reprezentovala p. prof. Eva Blahová a vynikajúci sólista opery SND Gustáv Beláček. Nemalé zastúpenia starostov obcí dáva predpoklad trvalej spolupráce v oblasti cestovného ruchu a kultúry. Klikni
Akustická skúška orchestra Strandže. Rozospievanie zboru súboru pri pohodovej kávičke. Záver skúšky, môžeme začať.... Eques Všetečka, p. Arnaudova a str. p. Mihálik Propagačné materiály pre cestovný ruch. Otv. p. Mihalík, Eques Všetečka, Mgr. Kašný a J.E. Čobanova. Farby, pohyb a chytľavý rytmus - súbor Stradža. Tance, ktoré poznali naši dávni predkovia. Spev, orchester a zaujímavé melódie. Vynikajúce sólistky. Pohľad do auditória. Desiatky kostýmov a strhujúcich kreácií. Záverečné ovácie. Nastúpila dychovka Červeníka so 150. ročnou tradíciou. Pohľad na udivených Bulharských umelcov. V popredí vynikajúci fotograf M. Hlôška. Sólista SND p. Beláček a starosta obje Jarok p. Sťahel. Vedúci súborov Červeníka s p. Kašným. Prof. Blahová s p. Poláškovou mikroregion Buchlov. Prez Všetečka, sól SND Beláček, p. Blahová a star. Mihálik. P. Polášková mikroregion Buchlov as prez. eques Všetečkom. Prof. Blahová v rozhovore s p. Kašným a p. Habartovou. Poďakovanie šéfky kultúry p. Habartovej súboru Strandža. Poďakovanie J.E. veľvyslankyne Bulharska p. Čobanovej