Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Tokaj a výročia.
Termín: 7.2.2018.
V sídle EFVK sa stretol prez. Eques Všetečka so šéfom Tokajskej vínnej cesty Jaroslavom Macíkom a jeho paňou. Pani Mária Macíková predstavila svoju knihu Tajomstvá Tokaja, ktorú venovala prez. Eques Všetečkovi. Pokračovanie spolupráce počas Európskeho roka kultúrneho dedičstva a spoločná prezentácia 100. Výročia ČSR boli predmetom spoločného uzáveru. Klikni
Kniha o Tokaji uzrela svetlo sveta. Ing. Mária Macíková so svojim dielom. Zozbierané dokumenty dávajú prehľad o všetkých udalostiach. V priateľskej atmosfére o spoločných projektoch. Aj genéza výtvarného poňatia produktov Tokaja.