Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Fašank v obci Strání na Morave.
Termín: 10.2.2018.
V Moravskej obci Strání sa veľkolepo začali „fašangové oslavy“. Okrem otvorených sklární v Květné, ako uvítacej atrakcii bol nachystaný folklórny program pre širokú verejnosť dobre spropagovaný Zlínskym krajom. Okúsili na vlastnej koži túto kúzelnú atmosféru aj účinkujúci súboru Jaročan, ktorý bol mimoriadne pozitívne privítaný publikom. Klikni
Stríní malá obec s medzinárodným festivalom. Stánky v sklárni Květná. Sklárne Květná, kútik pre deti. Kto chcel, si mohol vyfúknuť zo skla suvenír. Jaročan na Fašangovo upravený p. Habarta, dobrá nálada vládla všade. Jaročan pred vystúpením v mrazivom počasí. Rozprúdili krv, nielen sebe, ale aj divákom. Ďaľšia skupina v príprave na vystúpenie. Zázemie folklóru malý muzeálny domček. Spomienky na predchádzajúce ročníky. Prez EFVK  Eques Všetečka v pracovnom a organizačnom. Ing. Zdeněk Urbanovský a Barbora Macková. Pred odchodom za ďaľšími povinnosťami.