Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Slávnostný koncert ako ocenenie práce EFVK.
Termín: 2.3.2018.
Prezident EFVK Eques Všetečka prijal pozvanie J.E. splnomocnenej veľvyslankyne Bulharska zúčastniť sa na slávnostnom koncerte s príležitosti predsedníctva Bulharska v rade Európskej Únie. J.E. p. veľvyslankyňa ocenila prínos prezidenta Eques Všetečku na rozvoji kultúrnych vzťahov a vyjadrila plnú podporu Československému projektu pripravovaného Európskym Fórom Vínnej Kultúry do ktorého vstúpi aj Bulharsko. Klikni
Drobnosti pre šťastie hostí rozdávali krojované dievčatá. Foto s prez Eques Všetečkom. Výzdoba pred sálou Slovenského rozhlasu v Bratislave. S J.E. Jordankou Čobanovou veľvysl. Bulharska. S Ing Bachledom a honorárnym konz. Azerbajdžanu p. Gasymovom Raut pred koncertom. Úvodné slovo J.E. Čobanovej veľvyslankyne Bulharska. Vynikajúce klavíristky p. Paulovičová a Krisztina Gyopos Symfonický orchester slovenského rozhlasu. Brfavúrny úspech huslistu Svetlina Rousseva. Záverečné ovácie početného publika.