Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Koncert Junko Kinoshita a Henricha Tatara
Termín: 25.3,2018.
Vynikajúci koncert dvoch skutočne svetových umelcov Junko Kinoshita klavír – Japonsko a slovenského, - nitrianskeho rodáka Henricha Tatara – husle - sme mali možnosť vypočuť v nitrianskej synagóge. Ku výkonom – sa nedá povedať iné slovo ako „ vynikajúce“. Výber repertoáru bol úmerný publiku. Týchto vynikajúcich umelcov nikto na javisku neprivítal za mesto Nitru, nikto im nepoďakoval za mesto Nitru, nikto im nepoďakoval ani za Nitriansky samosprávny kraj – fopá, ktoré sa nestane ani v Hornej Maríkovej. Našťastie umelec H. Tatar mal dar výrečnosti a okrem výkonu, dokázal uviesť skladby....ale.... práve úvodné slovo z úst domácich robí atmosféru a honoru podujatiu, nielen účinkujúcim, ale aj publiku. Klikni
Úvodné slovo H. Tatara. Predstavenie repertoáru i vynikajúcej klavíristky. Preplnená sála synagógy. Záverečné poďakovania z radov publika. Ovácie a kvety aj za citlivo vybratý repertoár. Pokoncertné foto. Pohľad pred odchodom.