Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Prednáška riad. rakúskehoho kultúrneho fóra v Nitre.
Termín: 26.04. 2018.
Riaditeľ rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave Wilhelm Pfeistlinger mal na katedre germanistiky UKF Nitra zaujímavú prednášku Walzer, Sisi, Schwarzenegger. Po krátkom úvode vedúcej katedry pani PaedDr. Oľgy Wrede oboznámil poslucháčov s aspektmi kultúrneho snaženia Rakúska. Ocenenie potleskom bolo uznaním jeho vystúpeniu. Potom sa odobral s prez. EFVK Eques Všetečkom do sídla EFVK kde títo dvaja umelci rozoberali aspekty spolupráce a rozvoja bilaterálnych vzťahov. Klikni
Privítenie vedúcoukatedry p. PaedDr. Wrede. Obrázky známe kultúrnej verejnosti. Tézy o kultúre a spolupráci. Umenie so svojim medzinárodným poslaním. bez.slov. Rakúska zahraničná kultúrna politika. Pred záverečným príhovorom.