Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Prvomájové stretnutia na Morave.
Termín: 1. a 2. mája 2018.
Na pozvanie predstaviteľov Evropského Řádu Rytířu Vína pricestoval do Velkých Pavlovic prez. RFVK Eques Všetečka. Pri slávnostnom obede v šľachtiteľskej stanici André vo Veľkých Pavloviciach sa venovali rozvoju bilaterálnych kultúrnych vzťahov i rozvoju spolupráce vo vedeckovýskumnej oblasti vinárstva. Počas pobytu hostitelia Ing. Šlancar aj JUDr Jedlička poukázali na rozvoj vinárstva oblasti s budovaním nových lokalít aj s novými odrodami. Klikni
Šľachtiteľská stanica prerobená na top hotel. S výhľadom a mimoriadne milými luďmi. Jedna z možností ubytovania. André tu pôsobil a jeho meno zostalo. Upravená krása a estetično prostredia. Pozdrav pri odchode. Cesta nad Rozhladňa nad Krásne upravené vinohrady p. Jedličku. Altánek pripavený na náš oddych a degustáciu. Sila priateľstva bez ohľadu na roky. Návšteva poľských filmárov s českými umelcami. Kraví hora - kráľovstvo. Aj lietadlá s malým letiskom. bez. slov. Pribudli a kvalita overená v laboratóriu - predáva. Jeden z ďaľších krásnych večerov pri múdrosti a dobrom víne.