Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodné stretnutie v Jablonove nad Turňou.
Termín: 4 - 6. mája. 2018.
V Jablonove nad Turňou sa uskutočnilo priateľské stretnutie zástupcov vinárov a vínnej kultúry Česka, Maďarska a Slovenska. V priateľskej atmosfére sa prebrali hlavné prúdy kultúrno – vinárskej spolupráce a termíny ich uskutočnenia. Klikni
Pohľad na hory v Jablonove nad Turňou. Privítanie delegácie Maďarska pod vedením p. Pammera. Česká delegácie Boršických vinárov.             Priateľské rozhovory vo všetkých rečiach EÚ. Rokovanie počas slávnostnej večere. Borlovagrend v rozhovore so zást. Buchlovického regionu.  Prez. EFCK Eques Všetečka dostal podporu návrhov. V historickej pivnici s kňazom Jablonova. Prírastky v múzeu p. Pápaya. Takto to pracovalo..... O každom sa dalo hovoriť hodiny.