Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Jablonov nad Turňou - pokračovanie.
Termín: 5. mája 2018.
Medzinárodné stretnutie v Jablonove nad Turňou pokračovalo ukážkou produktov miestneho vinárstva (vynikajúcej kvality)spojeného s verejnou degustáciou. Za prítomnosti zástupcov cirkvi sa otvoril novovybudovaný park v centre Jabloňova a delegácie sa venovali jednaniam spojených ukážkou projektov pre deti p. Silvie Pápayovej. Termíny, uzávery a vzájomná pomoc po organizačnej aj vedeckej stránke. Klikni
Krásne upravené stoly. Starosta Jabloňova p. Zubrický s Moravskou delegáciou. Slávnostné otvorenie vinárskeho dňa. P. Pammer šéf najväčšej vinárskej organizácie Maďarska. Kňazi na čele sprievodu pred otvorením parku. Krásna výsadba vrátane sôch skrášli prostredie obce. Delegácie pred jednaním. Projektová spolupráca na zveladení Európy. Postoje Maďarskej delegácie boli totožné s našimi. P.Gottwald šéf vinárov Buchlovickej oblasti. Domček pre deti v podobe slimáčika. Vnútro domčeka s náučnými pieckami pre deti. Pre deti aj s kostýmom slimáčika. Rozlúčka s krajom v Gombaseckej jaskyni. Na počesť objaviteľ