Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Zobor - Štitáre - Dražovce.
Termín: 18.1.2012.
Zástupcovia vinárskych lokalít Dražovce a Štitáre v spolupráci s EFVK sa rozhodli pokračovať v historickej súčinnosti na poli vínnej kultúry medzi týmito časťami historického Zobora. Hostiteľ M.Finta predložil plán, ktorý po doplnení zohľadňuje všetky záujmové aspekty spolupráce. Klikni
Hostitel M.Finta v strede medzi zást. Dražoviec. Teplo krbu a pohostenia. Výhľad na nitriansku dolinu. Vysvetlenie pred koštovkou. Pekná práca domáceho pána. Ocenenie vína z druhej strany Zobora. Rady pána Domana našli adresáta. Západ slnka nad Nitrou. Pán Doman s Pavlom Vargom, ktorý aj večer pracoval. Dražovskí vinári p. Mišuta a p. Doman. Plány s konkrétnymi termínmi, takto to bude. Spokojní hostia aj hostiteľ. Bez spolupráce niet cesty vpred.