Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodný deň detí na Oponickom zámku.
Termín: 3.6.2018.
Deň detí v Oponiciach priniesol veľkú radosť malým i najmenším. Hry, súťaže, odmeny i diplomy, nechýbali kapely, venujúce tým najmenším pesničky o zvieratkách a paci – paci. Aj známa Aponiovská knižnica otvorila dvere najmenším v sprievode rodičov. Všetci odchádzali spokojní s predsavzatím stretnutia aj v roku 2019. Handicapované deti tiež mali svoj rovnocenný priestor a p. riaditeľka s úctou spomínala na stretnutie v Zámku u Grófa, kde sa predalo najviac ich „maliarskych“ kreácií, ktoré pomohli deťom aj škole. Klikni
Kaštiel v Oponiciach. Privítanie detí s atrakciami od sokoliarov po balóniky. Ing. Bečica privítal riaditeľku školy pre handicapované deti Každé dieťa zasadilo rastlinku podľa výberu. Prez EFVK Eques Všetečka s p. Bečicom a p. Králikom s manž. Balńiky pre šťastie a úsmevy detí. Kapela Paci - paci - pre najmenších. Vďačné publikum a príjemná atmosféra parku. Pohostenie a pitný režim, to sa tiež nezabudlo. Diplom za absolvované disciplíny - potešil aj najmenších. Aponiovská knižnica so svojim pohnutým príbehom. Obdivovaná knižnica, ktorá prežila vojnu a povojnové obdobie MDD - o poznaní pre budúcnosť najmenších.